Zorgbedrijf

Nieuws over dit onderwerp

Benoemingen bij het Roeselaarse Zorgbedrijf?

Op de Raad van Bestuur  van het  Roeselaarse ZORGBEDRIJF (OCMW)  van  woensdag 27 oktober ll.  werd het  functieprofiel  van de algemene directeur  op de agenda gezet. Opvallend  hierbij, en …