Ondoordacht knippen doet Roeselare flippen.

Op 5 december 2018

Net voor de gemeenteraad van 19 November 2018 stonden bewoners van de Maria’s Lindestraat en een flinke groep N-VA’ers voor de ingang van het stadhuis. Ze wilden duidelijk maken dat de knip in de Maria’s Lindestraat op ernstig verzet stuit. Filip Manhaeve stelde bovendien een vraag i.v.m. de problematiek op de gemeenteraad. Brecht Vermeulen en Bart De Meulenaer hadden het N-VA-protest. georganiseerd. Ook Siska Rommel hield een paar maand geleden al een interpellatie i.v.m. de beperkte capaciteit van de Koestraat en de verkeerschaos rond het Scoutsgebouw.


Maar…N-VA had al veel vroeger, in april 2017, alarm geslagen. Dat gebeurde door gemeenteraadslid Frederik Declercq die toen stelde: "Door te knippen worden problemen meestal verlegd. De oorzaken van sluipverkeer dienen eerst en vooral te worden aangepakt, daarna geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd met een eventuele knip als ultieme ingreep..."

Ondertussen werd de knip zo goed als uitgevoerd en dan toch weer “on hold” gezet tot na nieuwjaar. Dat is het besluit na de vrijdagdrink vorige week en het bezoek van de burgemeester en de schepen van mobiliteit.

N-VA blijft voorstander van een grondig onderzoek naar de verkeersstromen die de nieuwe verkeerssituatie rond AZ Delta en de garage van Top Motors met zich zal brengen alvorens te knippen. De Koestraat is niet geschikt om een verkeersader te worden. Eerst moet er dus cijfermateriaal verzameld worden en op basis van een degelijke analyse kan een gefundeerde beslissing worden gesteund. Men moet ook rekening houden met het centrum van Rumbeke en de ligging van de basisschool. Daar zal vrij veel verkeer op piekmomenten voorbijkomen, terwijl daar op die tijdstippen een concentratie van zwakkere weggebruikers zal zijn.


Het is best mogelijk dat de gegevens van dat onderzoek  een knip aanvaardbaar maken. Op dit ogenblik is er evenwel nog geen duidelijkheid, ook omdat de verkeerssituatie nog volop in ontwikkeling is. De positie van N-VA is i.v.m. dit probleem vanaf het begin onveranderd gebleven.  De meerderheid van CD&V, spa. en Groen lijkt voorlopig ontvankelijk te zijn voor voortschrijdend inzicht. Maar die evolutie zou er nooit gekomen zijn zonder druk van de burgers en zonder de focus van N-VA. Toch  moeten we nog afwachten of  de al te knipgrage meerderheid ook werkelijk tot inzicht komt. Misschien wachten ze tot de soep niet meer zo heet is? Dan kunnen ze koudweg toch hun plannen doorvoeren, zonder echte argumentatie.

De betrokken burgers hebben ondertussen een petitie www.petities24.com/signatures/geenknip

gelanceerd en  in korte tijd werden om en bij de duizend tweehonderd handtekeningen verzameld. Wij vinden het bijzonder jammer dat zulke petities noodzakelijk zijn zo kort na de verkiezingen in oktober.  In de aanloop ervan werd nog uitgebazuind dat men “verder vooruit” wou met Roeselare, en dat het “oltegoare” zou zijn of dat er “1vanoes” voor de sjerp ging.
Nu blijkt na korte tijd al dat men niet verder vooruit wil, maar dat men vooral knippen wil. Dat is niet “oltegoare” maar “TEGENoltegoare”. Dat is niet “1 vanoes” maar “1 TEGENOES”.
 

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is